O glumi kao pozivu, pripremi za uloge i savršeno zamišljenom danu