Po prijavi RERI-ja kompanija Ziđin kažnjena zbog rada bez neophodnih saglasnosti i dozvola