Tim Muzeja popularnih i supkultura istraživao je pojam kempa