Sa hrvatskim sastavom Ki Klop o regionalnoj sceni i njihovom stvaralaštvu