Tema ovogodišnjih Alternativa je KOLEKTIVizam, a prati je bogat petodnevni program.