Novo izdanje Kontakta obeležiće tribine, paneli, kreativne radionice i javne diskusije koje imaju za cilj da dodatno unaprede rad svih sektora kreativne industrije