Izložba Korai ima za cilj da nam kroz seriju fotografija prikaže dva različita pristupa ženskom telu, kao i da ukaže na problem standardizacije ženske lepote.