Zbog čega je i na koji način novi film Kristofera Nolana pomerio granice lelujanja po vremensko-prostornom kontinuumu, smaka sveta i veoma kvalitetnih akcionih filmova?