Čitanja će se održati u četvrtak 14. marta i petak 15. marta od 20 sati.