Ko je Klara? I zašto je Klara baš Klara, a ne, recimo, Tara, Sara ili Mara?