Učešće na seminaru je besplatno, a rok za prijavu je 7. maj, do 16 časova