Ova radionica je deo Staničinog obrazovnog programa Puzzle koji se godinama organizuje kao oblik
podrške mladim koreografima i plesačima