Kada si si se poslednji put obratio/la lekaru za pomoć?