Laslo Antal obeležava treću godišnjicu tekućeg projekta koji nosi naziv „Visual Diary”