Disko je osamdesetih bio vezan za cirkuske atrakcije i periferne tipove pop kulture, poput Travolte iz Borče Grede, tako da junaku ovog teksta nije ostalo mnogo izbora, osim da luta velikim gradom.