Slušati određeni muzički žanr ujedno je i pripadanje jednom od svetova, s obzriom na to da je u...