Sa Kene Berijem o autentičnom pseudonimu, nastupima, muzičkim počecima, Cobiju, Slavici Ćukteraš