Raspon ljudske pažnje manji je od onog kod zlatne ribice, da li je u pitanju fenomen skraćene pažnje ili pretrpanost informacijama?