Tema, i ujedno jedino ograničenje konkursa, je kao i svake godine do sada bio MEDVED