Događaj će biti realizovan 4. i 5. decembra u Kvaki 22