Regionalna inicijativa NEW FACES 2023 po prvi put je odabrala deset mladih muzičkih profesionalaca mlađih od 30 godina