„Momci – imali su oko sebe taj neki sjaj” da im izložba postane policijski uviđaj