Pesme govore o subjektivnom doživljaju sveta koji nas okružuje