Eko akcija čišćenja održana je tokom prethodnog vikenda, na lokacijama Kaluđerske bare i Solotuša