Sa Milošem Miletićem, jednim od osnivača brenda, o antifašističkoj borbi i osnivanju Manonije