Učestalo gledanje starih fotografija vrhunski je čin mazohizma krajem ovog jula tokom kog, zaista, nikad nismo bili samlji.