Svega 25% komunalnog otpada završava na sanitarnim deponijama, dok preostalih 75% završava na nesanitarnim/divljim deponijama direktno zagađujući životnu sredinu i ugrožavajući zdravlje ljudi