Nezavisna kulturna scena Srbije ponovo ukazuje na propuste u politici finansiranja civilnog sektora u kulturi od strane Ministarstva kulture Republike Srbije, ali i lokalnih nivoa vlasti