Video spot prikazuje suočavanje sa paradaksom ljubavnog zahteva ‘imati ili biti’ pred kojim protagonistkinja prolazi kroz dramatične faze „ali uz dozu otmene drskosti”