Kakav je odnos mladih prema poslu i kakva su njihova iskustva sa radom preko omladinskih zadruga?