Grupa građana okupiće se kako bi razgovarali o primedbama koje se tiču ukidanja zelenih površina.