Nakon projekcije filma biće održan razgovor sa autorima i učesnicima u filmu