Izložba je humanitarnog karaktera, a prihod je namenjen organizacijama koje rade sa izbeglicama