„Ejdžistički” pogledi i stavovi se održavaju među mladima, ali zar sve te predrasude i stigme ne targetiraju i naše buduće oblike postojanja?