Četvorodnevno iskustvo koje se bazira na istraživanju integracije digitalnog u žive koncepte biće nastavljeno u 19. i 26. februara