Nastup će biti održan u beogradskom klubu Karmakoma