Autorka foto-projekta „Pedeset” – Đurđina Kovačević, mlada fotografkinja iz Kovina, želela je da prikaže žensko telo na realan način, ali i da ukaže ženama da nisu same i osnaži ih da vole svoje telo.