„A šta bi bilo da sam ja odustala od svog sna“, Artan Lili