Novinar CINS-a Stefan Marković o romanu Pokojnik drugog reda, bolu u leđima, živima i mrtvima