Nakon prevremeno  završene sezone usled obilnih poplava tokom juna, koje su zadesile Dom kulture...