Usluge Savetovališta su u potpunosti besplatne i moguće tokom celog dana