Ko je bio „jedan od najvažnijih pjesnika savremenog Zapada” i dobitnik Nobelove nagrade 1975. godine?