Promotivni program u Beogradu počinje u subotu, 16. septembra u 12 sati u MTS dvorani