Konkurs za prijavu fotografija koji organizuje Merlinka festival otvoren je do 1. oktobra