Kombinacija tradicionalnog i modernog estonskog zvuka na vekovima starom instrumentu -Talharpi