Koliko su predstavnici različitih stranaka bili zastupljeni na televiziji za vreme pandemije i koliko je ona uticala na njihovo političko predstavljanje?