Ispred AFRS poručuju da je poslednji trenutak da javnost i kulturna scena oštrom osudom zaštite glumce, kao i čast profesije kojom se bave