Rok za prijave je otvoren do 15. februara 2024. godine