O položaju gluvih i nagluvih ljudi i rukavici kao potencijalnom rešenju komunikacione barijere