Najkraći Samit će biti održan 21. juna na Svetski dan skejta